Welkom

De Stichting Grote Kerk Groede, opgericht in 2010, heeft tot doel het in standhouden van de Grote Kerk Groede en het gebouw een zinvolle bestemming geven.
De organisatie geeft invulling aan deze twee hoofdtaken door het rijksmonument te onderhouden, daarnaast het organiseren van exposities en concerten, het onderhouden van een presentatie over de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen en het verhuren van het gebouw voor bruiloften, muziekuitvoeringen en bijeenkomsten.

Nadat in het voorjaar van 2010 de restauratie werd voltooid, is het markante kerkgebouw ingericht voor multifunctioneel gebruik, in goed overleg met de kerkgemeente. De kerk was zodanig in verval geraakt dat deze gedurende twee jaar niet meer gebruikt kon worden. Net op tijd ontvingen we subsidie van Rijk, provincie en gemeente en kon het gebouw gerestaureerd worden. Elders op deze site leest u meer over de geschiedenis van de kerk.

De Grote Kerk Groede is gerestaureerd en heringericht voor multifunctioneel gebruik, wat een enorme uitdaging betekent om doormiddel van een veelzijdige exploitatie voldoende middelen op te brengen en zodoende het gebouw in goede staat te kunnen hoeden.

Elke financiële steun van particulieren en bedrijven is daarom welkom, structureel of in de vorm van project sponsoring.

De Stichting Grote Kerk Groede streeft ernaar het kerkgebouw gedurende het toeristenseizoen dagelijks open te houden. Een groot aantal vrijwilligers uit Groede en omgeving is daartoe bereid. Toch zijn wij nog op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen, want vele handen maken licht werk. Heeft u nog tijd over? Neem contact met ons op.

Bestuursleden van de Stichting Grote Kerk Groede, gevestigd te Groede, Markt 1, 4503 AG

Voorzitter: Thijs Soeting

Penningmeester: Hans Rosseel

Secretaris: vacature

Leden:

Ton de Vos (namens de Protestantse Gemeente “de Verbinding)

Bart Groot

Anne Verherbrugge

Jeanine Klaaijsen