Restauratie

Restauratie

Met het opnieuw plaatsen van de gerestaureerde haan op de torenspits op 1 mei 2010 werd de restauratie van de kerk op de Markt in Groede afgerond. Na ruim een jaar hard werken gingen de deuren van het gebouw eindelijk weer open voor publiek. Een jarenlange wens van het dorp ging hiermee in vervulling. De Markt kreeg zijn markante en idyllische uitstraling weer terug.

Bij de restauratie werd de historische scheiding van rond 1620 tussen de “Franse” kerk en de rest van het gebouw weggebroken. Daardoor zijn nu weer de oorspronkelijke bogen en pilaren van de oude kerk zichtbaar geworden. Het gebouw is ook veel lichter geworden doordat de ramen van de zuidbeuk nu het zonlicht toelaten tot de hele kerk.
Bij de restauratie is de binnenzijde van het gebouw gestuukt met een speciale mortel die het losraken door het aanwezige zeezout (resultaat van dertig jaar inundatie rond 1600) in het vervolg moet tegengaan.
Bij het werk zijn vele bouwdetails van de oorspronkelijk middeleeuwse kerk zichtbaar geworden. De restauratie was vooral ook belangrijk voor het behoud van de toren uit de 14e eeuw.

In het interieur is de orgelzolder verplaatst van het koor naar een plaats boven de ingang van de kerk. Het prachtig gerestaureerde orgel is in 2016 in gebruik genomen.
In het koor is een podium voor uitvoeringen aangebracht. Verder werd naast een vernieuwde verwarming een toiletgroep geïnstalleerd.

Het gebouw is hiermee geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik zoals exposities, concerten, lezingen, diners, trouwerijen enzovoort. Daarnaast zal het ook gebruikt blijven worden door de kerkelijke gemeente (de historische preekstoel die nog werd geschonken door de familie Cats werd uiteraard in ere gehouden).
Het gebouw dat verder door het leven zal gaan als Grote Kerk Groede, wordt beheerd door een nieuwe stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit leden van de kerkelijke gemeenschap en de stichting die ijverde voor de restauratie (Vrienden van de Grote Kerk Groede).

De restauratie werd mogelijk door subsidies van het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Sluis en de gelden die bijeen werden gebracht door de bevolking van Groede en de regio.
De herinrichting van het gebouw werd betaald uit aanzienlijke sponsorbijdragen van de Rabobank en kerkelijke fondsen.
Door middel van een groot aantal acties o.a. door het inpakken van de toren met witte lakens (Bedek de Schande) werd de overheid op de noodzaak van restauratie gewezen.

[photoblocks id=12]

De kerk is gebouwd rond 1250 en behoort tot de Vlaamse Hallenkerken. De datering en architectuur van het gebouw verwijst naar de vroegere eenheid van Zeeuws- Vlaams Vlaanderen. Vanaf het begin van de 14de eeuw werden in het Vlaamse kustgebied veel van dergelijke kerken gebouwd. De geschiedenis van Zeeuws en West-Vlaanderen is voor een deel af te lezen in de kerk. Objecten en sporen in de kerk verwijzen naar historische gebeurtenissen en ontwikkelingen die West-Zeeuws-Vlaanderen hebben gemaakt tot wat het nu is.
Voor meer details over de geschiedenis van het kerkgebouw kunt u hier terecht.

©:  kleurenfoto Ronald Kalf, zwartwitfoto’s: BN de Stem