Stichting Duurzaam Groede organiseert: “Parijs op z’n Zeeuws”

Stichting Duurzaam Groede organiseert:  “Parijs op z’n Zeeuws”

Hoe geven we op regionaal niveau invulling aan het mondiale en landelijke klimaatakkoord?Het programma bestaat uit drie onderdelen en wordt ingeleid door Bart Groot (voorzitter Stichting Duurzaam Groede) en Joost Schrijnen (moderator).

De plannen

De Regionale energiestrategie (RES) geeft op Zeeuws niveau uitvoering aan het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt de totstandkoming van deze regionale energiestrategie aan. De heer Ploegaert, -wethouder van de gemeente Sluis- van de RES neemt ons mee op welke wijze een Zeeuwse invulling gegeven wordt aan het klimaatakkoord.

https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/

De urgentie


Mevrouw Ira von Harras – directeur van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) – zal ingaan op de noodzaak om de uitvoering van het klimaatakkoord te versnellen en dat afwachten geen optie is. De ZMf heeft daarbij een aanjagende rol en zet sterk in op realisatie.

https://www.zmf.nl/

Uitvoering

De heer Neldes Hovestad – Vice President Operations Dow Benelux – neemt ons mee op welke wijze Dow Chemical uitvoering geeft aan het klimaatakkoord. Daarbij gaat hij in op de vraag in hoeverre de chemische industrie eerder een probleem vormt of een oplossing biedt om de gestelde klimaatdoelen te bereiken.

https://www.dowduurzaam.nl/

Vrijdagavond 14 juni  Aanvang 19:30

Grote Kerk Groede

Entree gratis