De geschiedenis en restauratie van de grote kerk

De Grote Kerk is een driebeukige hallenkerk met driezijdig gesloten koor en een noordkoor. De toren heeft een achtkante bovenbouw en naaldspits uit de 17e eeuw. De oudste delen van deze kerk dateren uit de 13e eeuw. De toren met haakse steunberen dateert uit de 14e eeuw. Het schip en de noordbeuk zijn 15e-eeuws. De rechtgesloten zuidbeuk werd omstreeks 1500 gebouwd.
Lees meer over de geschiedenis van deze kerk door deze link te volgen
Lees meer over de restauratie van de Grote Kerk door deze link te volgen